Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


update over rechten van foto's - 08/02/2015

Het gebruik van de beelden bij FOTO G-niek is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Voorafgaande toestemming:

De gebruiker moet de fotograaf, Guy Roelandt vooraf toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.


Naamsvermelding:

De gebruiker moet de vermelding " Fotografie Guy Roelandt " correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Guy Roelandt kan worden toegewezen.
Dit kan best op de volgende manier vermeld worden: Jaar van publicatie - fotografie Guy Roelandt

Eerbied voor de integriteit van het werk:

De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van FOTO G-niek. Onder 'wijzigingen' wordt verstaan: digitale foto-bewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, ed.

Intuitu personae karakter:

Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke,
voorafgaande toestemming van fotograaf Guy Roelandt.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:

Het gebruik van de werken van Guy Roelandt gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Guy Roelandt gereproduceerd worden.

Rechten van de auteur

Ik, Guy Roelandt, behou mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.Met vragen over de auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten, waarvan de fotograaf lid is.


SOFAM
Frans Courtenslaan 131 te 1030 Brussel Tel: 02/726.98.00 Fax: 02/705.34.22

http://www.sofam.be/ Mail: info@sofam.be

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4