Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Mag mijn foto op het internet als ik een shoot heb gedaan ? - 05/12/2011

Bij portretfotografie gaat het model impliciet akkoord met het gebruik van de gemaakte foto's, gewoon door te poseren: "De toestemming kan stilzwijgend gebeuren behalve wanneer het portret aangewend wordt voor een ander doel dan waar het portret oorspronkelijk voor gemaakt werd. In dat geval is uitdrukkelijke toestemming vereist." Dit is eigenlijk een uitvloeisel van de eerste regel: "een mondelinge overeenkomst geldt als bindend contract." Als je poseert voor een fotograaf is er minstens een (mondelinge) overeenkomst.
Het model poseert voor de fotograaf en krijgt een CD met de gemaakte foto's als compensatie. Dat is duidelijk. Maar wat mag er met de foto's gebeuren?

Rechten van de fotograaf (auteursrecht)

De fotograaf blijft eigenaar van het werk. Je zou het kunnen vergelijken met een softwarepakket dat je aankoopt: je koopt het recht om de software te gebruiken (licentie), maar het pakket blijft eigendom van de softwareontwikkelaar. In principe mag je als model de gemaakte foto's ook niet bewerken (reverse-engineering van software is eveneens verboden). Fotografie wordt in dit opzicht geassocieerd met beeldende kunst (een kunstwerk ga je ook niet retoucheren). Een foto verkleinen om op een website te publiceren wordt niet aangezien als een bewerking (je zou het kunnen vergelijken met een citaat: citaatrecht). Croppen van de foto (uitsnede) is dat wl. Verwijderen van het logo van de fotograaf is natuurlijk niet toegestaan. Poseer je voor gerenomeerde fotografen, dat zal er in het contract staan dat je de foto's niet mag bewerken en onder welke voorwaarden je de foto's mag gebruiken.

Rechten van het model

Het model heeft recht op zijn imago. In de praktijk betekent dit dat het gebruik van de foto's het imago van het model niet mag schaden.

Klachten ivm foto's enkel via mail info@fotogniek.be
U moet dan rekenen op 48u tijd maximum vooraleer de klacht wordt behandeld.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4