Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Intellectuele eigendom - 14/11/2011

Een origineel werk is een voortbrengsel met een eigen persoonlijk karakter dat de stempel draagt van de persoonlijkheid van de maker. Een foto is origineel en geniet bescherming van het auteursrecht wanneer deze de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de auteur en de stempel van zijn persoonlijkheid draagt.

Dus met andere woorden, wanneer de fotograaf verscheidene keuzes heeft gemaakt met betrekking tot de gezichtshoek, de duur van de belichting, het moment van de opname, de samenstelling enzovoort is het vekregen resultaat de vrucht van bekwaamheid en van een intellectuele inspanning en geniet de auteur bijgevolg de bescherming van het auteursrecht.

Eens is vastgesteld dat een persoon over een auteursrecht beschikt op een bepaalde foto, dan beschikt de auteur over welbepaalde, exclusieve vermogens- en morele rechten waaronder het recht op reproductie en op de mededeling aan het publiek.

Een schending van aritkel 10 van de Auteurswet (De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden) veroorzaakt een morele schade.

Bij publicatie op internet zou in normale omstandigheden de fotograaf een vergoeding kunnen vragen voor de reproductie van de foto. Wanneer hij hiertoe geen kans kreeg lijdt hij dus hierdoor materiŽle schade.

Bron : Elfri De Neve - www.elfri.be

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4