Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Facebook - valsheid in informatica - 21/09/2011

Sociaalnetwerksites mogen niet dienen om persoonlijke vetes af te rekenen, noch om niet enkel valse profielen aan te maken maar om zelfs de virtuele identiteit van een andere persoon aan te nemen.

Sociaalnetwerksites dienen dan ook beschermd te worden tegen gebruikers die valse profielen aanmaken en bestaande identiteiten overnemen, dit met het oogmerk om andere personen zoveel mogelijk schade te berokkenen en dit zowel op professioneel als op privévlak.

Valsheid in informatica

Valsheid in informatica is het wijzigen of wissen van gegevens in een informaticasysteem of het gebruik van die gegevens veranderen, zodat ook de juridische draagwijdte verandert.

Het begrip is ingevoerd om een einde te maken aan de problemen die ontstonden wanneer men het begrip 'valsheid in geschrifte' wilde toepassen op computergegevens. Immers: zijn gegevens op een computer nu wel of niet te beschouwen als 'geschriften'.

Het aanmaken van een e-mailaccount op naam van een andere persoon en het gebruiken van deze e-mail account ter
verzending van e-mail middels dit e-mailadres naar een derde
persoon is strafbaar op basis van artikel 193 en 210bis van
het Strafwetboek.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4