Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Vrijheid van meningsuiting - 27/08/2011

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens mag dan aan elke persoon de vrijheid van informatie en meningsuiting waarborgen, het preciseert ook dat deze vrijheid kan worden onderworpen aan voorwaarden of beperkingen. Binnen de Raad van Europa is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bevoegd om te oordelen over de naleving van deze bepalingen door de 45 lidstaten. De arresten van het EHRM zijn ook richtinggevend voor de nationale overheden. Het EHRM velde tot dusver meer dan honderd arresten die min of meer rechtstreeks te maken hebben met de vrijheid van informatie.

Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag.

Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de integriteit, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

(Uiittreksel uit De Fotograaf, 2011, nr 2)

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4