Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Afspraken- betalingen - 19/08/2011

Nuttige informatie die ook gelden als regels in verband met gemaakte afspraken met FOTO G-niek ook al is de betaling reeds geschied :


a) FOTO G-niek behoudt zich het recht voor om de identiteit van de klant te onderzoeken en na te vragen dit met het oog op de veiligheid van de fotograaf;

b) Bij twijfelgevallen en ingeval de fotograaf hierom verzoekt, wordt er een tweede persoon meegevraagd als controle of wordt gevraagd foto's vooraf door te sturen van de personen die op de afspraak aanwezig gaan zijn of personen waarvan sprake in gemaakte contacten vooraf, dit ter extra controle.

Indien afspraken niet worden nagekomen ook al is de vraag hiernaar voor meer info OF indien een afspraak door de klant wordt afgezegd, is er geen teruggave van gestorte bedragen mogelijk. Wij gaan er immers van uit dat bij een gemaakte afspraak de klant genoeg vooraf informatie heeft verzameld via mail en/of via de informatie vermeld op de website.

Personen die de bedrijfsnaam FOTO G-niek besmeuren, laster of schriftelijke smaad op internet verspreiden, zullen aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke geldelijke verliezen.

Een informatie of reglement kan ingevolge de omstandigheden die onduidelijk bleken te zijn, ten allen tijde worden aangepast. Deze worden dan gemeld via dit item.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4