Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Afgebeelde persoon - recht op informatie hierover (formulier) - 17/09/2010

Op grond van de privacywet kan alleen de betrokken persoon zelf beslissen over het nemen en het gebruik van zijn beeltenis en zijn beide enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
Toestemming is de vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee iemand de verwerking van zijn gegevens aanvaardt. "Vrij" wil zeggen dat er geen druk mag worden uitgeoefend om toestemming te verkrijgen. "Specifiek" houdt in dat de afbeelding voor geen ander doeleinde mag worden verwerkt dan dat waarvoor toestemming werd gegeven.
Deze toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Een ondubbelzinnige toestemming is voldoende. U kan dus met andere woorden ook een mondelinge toestemming geven/vragen, of zelfs een stilzwijgende (bv. een persoon laat zich fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten).
Een mondelinge of stilzwijgende toestemming is evenwel moeilijk bewijsbaar en een voorzichtige verantwoordelijke voor de verwerking tracht dan ook best omwille van bewijsredenen zoveel mogelijk de schriftelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Praktisch kan dat door aan de betrokkene bijvoorbeeld een specifiek formulier voor te leggen dat handelt over het nemen en het gebruik van zijn afbeelding.

Principe – steeds toestemming vragen

Aan iedere persoon werd het recht op afbeelding toegekend en daarom komt het alleen aan de betrokken persoon toe te beslissen of van hem een afbeelding mag worden genomen en gebruikt.
Bijgevolg is het nemen van een afbeelding en het (verdere) gebruik van het beeldmateriaal onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon. De toestemming om van iemand foto’s of videobeelden te nemen betekent niet noodzakelijk dat er toestemming is om deze afbeelding te publiceren of te verspreiden. Beide staan los van elkaar en moeten dus apart gevraagd worden.
Het is interessant te weten dat de rechtspraak steeds vaker aanvaardt dat een minderjarige met onderscheidingsvermogen zelf zijn toestemming geeft. De huidige rechtspraak beoordeelt dit begrip volgens de concrete, feitelijke omstandigheden van de zaak, maar dikwijls ligt de leeftijdsgrens op 12 ŕ 14 jaar.

Bron : http://www.privacycommission.be/nl/

Download de PDF voor meer info. (51 KB)
Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4