Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Compositie - 05/09/2010

Compositie is in de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creren van orde in de chaos. De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, dit wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creren. Vroeger heeft men meer dan eens geprobeerd om vaste regels op te stellen, maar dat is niet gelukt. De ideale verhouding van vormen tegenover elkaar dacht men te vinden in de Gulden snede. De 20e eeuw heeft de vaste regels vervangen door persoonlijk stijlonderzoek dat individueler en persoonsgebonden verloopt.

Compositie is ook het werken met tegenstellingen. Vroeger werd meer gedacht in harmonische termen, daar waar in de hedendaagse kunst vaak de disharmonie de bovenhand voert. De toeschouwer wordt geprikkeld en uitgedaagd om de compositie te verbeteren. Een absoluut meester in het ordenen is ongetwijfeld Mondriaan.

http://www.youtube.com/watch?v=9fmiKOOvLUo&feature=related

Een compositie kan zodanig zijn dat er duidelijk een bepaalde richting in zit: bijvoorbeeld een horizontale, verticale, diagonale of driehoekscompositie. Let je op de plaats die de figuren innemen ten opzichte van elkaar dan onderscheid je de symmetrische en asymmetrische compositie, de centrale en de verspreide compositie.

De "gulden snee"

We verdelen de foto in drie gelijke stukken door (denkbeeldige) lijnen en die lijnen noemen we sterke lijnen we hebben vertikale sterke lijnen horizontale sterke lijnen als onze horizon op zo'n horzontale sterke lijn valt, is dat (vreemd genoeg) prettiger om naar te kijken, dan wanneer die horizon de foto gewoon in twee gelijke delen snijdt - willen we de aandacht trekken op het landschap, dan leggen we onze horizon op de bovenste sterke lijn, zodat het landschap tweederde van het beeld vult - willen we integendeel de aandacht trekken op de wolken, dan leggen we onze horizon op de onderste sterke lijn als we een boom of een toren op een vertikale sterke lijn zetten, trekt dat mr de aandacht dan wanneer die boom of toren midden in het beeld staan (eigenaardig, maar wr: probeer het maar!) - als we een mens of een bewegend voorwerp op zo'n vertikale sterke lijn zetten, dan zorgen we ervoor dat ze "plaats" hebben om IN het beeld te kijken of te bewegen, zodat de kijker niet het "gevoel" krijgt dat ons onderwerp tegen de rand van de foto gaat botsen.

http://members.home.nl/cor.vanbergen/compositie.html

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4