Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Recht op privacy van de gefotografeerde - 15/08/2010

De Privacywet geeft aan de gefotografeerde persoon enkele rechten : Zo voorziet de Privacywet onder meer in:

* het recht op informatie. De betrokkene moet dus verwittigd worden dat zijn gegevens zullen verwerkt worden en waarom dat gebeurt;

* het recht om vragen te stellen. De betrokkene kan vragen of de verantwoordelijke gegevens over hem bezit. Deze verantwoordelijke dient dan mede te delen welke gegevens hij over de betrokkene heeft en waarom, welke soort gegevens het zijn en wie die gegevens zal ontvangen;

* het recht op toegang. Dit betekent dat de betrokkene altijd kennis mag hebben van zijn gegevens. Belangrijk is wel dat de verantwoordelijke ook gewoon (per brief en zelfs per telefoon) mag meedelen dat hij gegevens over de betrokkene bezit en over welke gegevens het precies gaat;

* het recht op verzet. De betrokkene kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens, maar dan moet hij daar ernstige redenen voor hebben. Hij kan zich niet verzetten als het gaat om een gegevensverwerking die is opgelegd door een wet of reglementaire bepaling, of die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij hij partij is. Hij beschikt wel altijd over een recht op verzet tegen ongeoorloofd gebruik van zijn gegevens en hij mag zich kosteloos en zonder redenen verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens wanneer ze verwerkt worden voor directmarketingdoeleinden.

Aangifte

Indien het nemen en/of het publiceren van beeldmateriaal een (volledig of gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking uitmaakt (bv. bij publicatie van een foto op een publieke website), dient de verantwoordelijke voor de verwerking in principe hiervan aangifte te doen bij de Privacycommissie.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4