Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Recht op Afbeelding (Portretrecht) - 15/08/2010

Het recht op afbeelding (ontwikkeld door zowel rechtspraak als rechtsleer) is een recht waarbij voor elke afbeelding maar ook het gebruik van die afbeelding voor niet toegestane doeleinden toestemming vereist is van de afgebeelde persoon.

Slechts in een aantal gevallen vervalt de vereiste van de toestemming. Toestemming is de vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee iemand de verwerking van zijn gegevens aanvaardt. Deze toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Een ondubbelzinnige toestemming is voldoende. U kan dus met andere woorden ook een mondelinge toestemming geven/vragen, of zelfs een stilzwijgende (bv. een persoon laat zich fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten).

Dit recht op afbeelding staat los van de bescherming van de privacy, waarvan het soms ten onrechte als een onderdeel wordt beschouwd. Alhoewel beide tot op zekere hoogte gelijklopen is het recht op afbeelding geen onderdeel van de bescherming van de privacy.

Voor gerichte beelden moet op een formulier nauwkeurig worden verwezen naar de soort(en) te nemen foto's en de verspreidingsvorm (intern of extern, krantje, internet, e-mail, ...) en het doel. Verder moeten op dit formulier ook de rechten van de betrokkene worden vermeld, zoals het recht op informatie, toegang, verzet.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4