Actueel Reglement Modules
Ervaring Afwerking Reservatie

Flits


Goede raad is goud waard : Laster, Eerroof en Kwaadsprekerij - 14/08/2010

Het Strafwetboek (artikel 443-453) spreekt van aanranding van de eer of de goede naam van personen. In de praktijk wordt meestal gesproken over laster en eerroof. Iemand wordt kwaadwillig een feit ten laste gelegd, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen. Dat is laster als het bewijs niet geleverd wordt; dat is eerroof wanneer de wet dit bewijs niet toelaat. De maximumstraf is een jaar als dat publiek gebeurt, dat wil zeggen door geschriften of in het bijzijn van anderen. De straf is maximaal zes maanden voor een geschreven lasterlijke aangifte bij de overheid. Een niet publieke belediging is niet strafbaar, tenzij aan publieke functionarissen. Kwaadwillige ruchtbaarmaking van bewezen feiten kan dan weer wel gestraft worden, tot maximum twee maanden. Laster, eerroof en kwaadwillige ruchtbaarmaking zijn klachtmisdrijven, dat wil zeggen dat zij alleen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde.
In de fotografiewereld en modewereld kan men dus ook in aanraking komen met :

* Laster en eerroof is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men weet dat deze niet waar zijn. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer. De motieven verschillen, maar kunnen vaak gezocht worden in wraak, of frustratie na het beëindigen van een samenwerking.

• Belediging: verspreiden van informatie over een onduidelijk feit, dat de eer van een andere persoon aantast.

• Kwaadwillige ruchtbaarmaking: een feit aan een ruim publiek ter kennis brengen, louter en alleen om een ander te schaden.

FOTO G-niek zal niet nalaten om aangifte te doen indien men de manier van werken negatief in het daglicht zou stellen.

Archief

2021 (0)
2020 (0)
2019 (2)
2018 (1)
2017 (0)
2016 (0)
2015 (2)
2014 (7)
2013 (7)
2012 (13)
2011 (34)
2010 (51)


Aanmelden | Registreren - Copyright © 2021 Guy Roelandt - GSM: 0473 78 82 06 - E-mail: info@guyroelandt.be - Connect op  Facebook | Twitter - Webdevelopment door FW4